X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کمال الکترونیک Kamalelectronic

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

دانلود آپدیت گیرنده های دیجیتال دنای


دانلود نرم افزار تبدیل فرمت TS و MTS به فرمت های MKV , AVI , ... #آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB811T2
2014/05/13

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB701AE 2014/07/15
#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB802T2 2014/15/07
#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB801T2HD
2014/07/01


#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB712HD
2014/07/01


#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB711HD

2014/07/01

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB529WDN
>>2014/06/12

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB528WDN
>>2014/06/12

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB527WDN
>>2014/06/10


#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB526HD
>>2014/06/12

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB525WDN

>>2014/06/04
#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB523WDNSDK
>>2014/06/23

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB521HD
>>2013/09/23
#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB522WDN
>>2014/06/12

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB524WDN
>>2014/06/17

#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB601HD
>>2014/06/17


#آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB602HD

>>2014/06/17# آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB529HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها-2013/12/07

# آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB528HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها-2013/12/07

# آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB527HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها-2013/12/07

آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB526HD
>>
رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها-2013/10/07


آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB525HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها-2013/10/07


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB524HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها- 2013/09/23


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB329New
>> رفع مشکل تاریخ در قسمت تایمر-2013/10/28


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB328New
>>رفع مشکل تاریخ در قسمت تایمر-2013/10/28


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB327New بدون تایمر ساعت در پانل جلو
>> رفع مشکل تاریخ در قسمت تایمر-2013/10/28


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB327New با تایمر ساعت در پانل جلو
>> رفع مشکل تاریخ در قسمت تایمر-2013/10/28 

 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB521HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها -2013/09/23

 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB522HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها -2013/09/23


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB523HD
>> رفع مشکل تیک صدا در بعضی کانال ها -2013/09/23


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB511HD

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB512HD

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB513HD

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB501HD

 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB502HD

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB503HD

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB421HD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB422HD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB423HD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB424HD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB427HD


آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB327HD-BLACK

(دارای کلید روشن/خاموش در پشت دستگاه)

آخرین نسخه بروزرسانی DVB-T مدل STB323HD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB236HD با Chipset 3601 ALI
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB422SD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل  STB421SH
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB323SD و STB329SD
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB319
 

آخرین نسخه بروز رسانی DVB-T مدل STB318


منبع : http://mjphoto.blogfa.com/post-714.aspx